Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informații Generale

ZUGRAVU DEV S.R.L., în calitate de autor, proprietar, administrator al eGrădi.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și/sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul eGrădi.ro denumit în continuare "Website" .

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD (înlocuiește Legea 667/2001)) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, eGrădi.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile și perioada specificată în acest document, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană precum și datele personale vizibile în contextul utilizării acestui website.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,culturale sau sociale.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării Website-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele politica de utilizare cookie-uri respectiv termene și condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați website-ul.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal sunt solicitate și prelucrate

Website-ul este structurat într-un mod care permite vizitarea respectiv utilizarea acestuia fără a fi nevoie de dezvăluirea vreunei informații personale din partea vizitatorilor acestuia. La fiecare vizitare/utilizare a Website-ului serverul colectează, respectiv stochează în forma unor jurnale electronice pentru perioade scurte de timp informații de bază care includ adresa IP, programul de navigare (browser) folosit, numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la Website), orele de acces, durata vizitei și paginile vizitate. În afară de adresa IP, nici una dintre aceste date de trafic nu reprezintă informații identificabile, acestea fiind stocate doar pentru scopuri de statistică / analiză în vederea îmbunătățirii serviciilor și desigur, în scopuri de prevenire a unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara eGrădi.ro sub nici o formă. Orice alte informații sunt furnizate strict voluntar din partea vizitatorului/utilizatorului, neexistând nicio obligație în furnizarea datelor personale către eGrădi.ro. Deși unele servicii oferite de eGrădi.ro nu pot fi folosite fără furnizarea anumitor date, transmiterea acestora este strict voluntară.

Utilizator/client al Website-ului

Datele furnizate in mod obligatoriu pentru a avea un cont la Website: nume, prenume, adresa email, numar telefon mobil, adresa, cod postal, data nasterii. Indirect adresa IP.

Vizitator al Website-ului

Date furnizate în cadrul secțiunilor care implică completarea unui formular (ex: înregistrare cont, autentificare, pagina de contact, si altele). Indirect adresa IP.

Persoane juridice

Date necesare: Nume/prenume administrator, denumire societate, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, cod fiscal/cod inic de înregistrare, cont bancar, adresa email, telefon.

3. Durata pentru care păstrăm / prelucrăm datele

În cazul contului de utilizator/client - acesta va fi păstrat pentru o perioadă de 5 ani de la ultima autentificare pe contul dumneavoastră, fiind șters automat la îndeplinirea acestei perioade în cazul în care pe cont nu mai există servicii active.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă rugăm să ne contactați la data.protection@egradi.ro.

Ştergerea contului este posibilă însă doar în situația în care pe acesta nu există servicii active. În cazul existenței unuia sau mai multor servicii active pe cont, acesta va putea fi închis doar dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • se renunță la serviciul/serviciile active pe cont prin intermediul unei cereri scrise trimisã la adresa email data.protection@egradi.ro
 • se așteaptă încheierea perioadei contractate a serviciului/serviciilor active pe cont

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru note interne, întocmirea de statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare / studii de piață.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către eGrădi.ro însă pentru satisfacerea relației contractuale și furnizarea serviciilor solicitate, informațiile pot fi comunicate următorilor terți:

 • autorităților publice, în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea și reprimarea infracțiunilor, autorități în drept, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii

5. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”);
Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor, eGrădi.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții pentru buna functionalitate a Website-ului;
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către eGrădi.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea eGrădi.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către eGrădi.ro, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Dreptul de acces și rectificare este oferit prin intermediul aplicației utilizate la accesarea contului de client.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email : data.protection@egradi.ro

6. Acces și securitate

Datele personale ale clienților sunt stocate prin metode organizatorice și tehnice în conformitate cu RGPD pentru a asigura protecția acestora în fața unor distrugeri ca rezultat al unei breșe de securitate, alterări, dezvăluiri sau a oricărui alt tip de procesare ilegală.

eGrădi.ro va pune la dispozitie datele dvs. cu caracter personal doar angazatilor din departamentele administratie, management si financiar. Alte departamente precum development si testing folosesc date randomizate.

Adițional clienții pot activa "Two Factor Authentication" aceasta fiind o măsură suplimentară de securitate privind accesul contului care necesită obținerea unui cod de pe un dispozitiv extern pentru autentificare în contul de client.

Accesul la orice pagina web este realizata doar prin protocolul securizat HTTPS.

Vă semnalăm însă faptul că nici un program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

7. Prevederi speciale legate de minori

eGrădi.ro stocheaza date despre minori prin intermediul partenerilor care contrateaza serviciile Website-ului. Mai multe informatii pot fi gasite in pagina conditii contractuale SaaS

7. Procesare si stocare

În calitate de procesator si detinator (stocare) eGrădi.ro va:

 • aplica standarde stricte de securitate atât la nivel de echipamente cât și la nivel de infrastructură
 • procesa datele cu caracter personal doar pentru timpul indicat de dumneavoastră
 • asigura că datele sunt și vor rămâne proprietatea dumneavoastră

8. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a face adăugiri, anulări sau modificări la prezentul document în conformitate cu normele în vigoare.

Politica de utilizare Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul site-ului. Unele secțiuni sunt publice, altele doar cu autentificare. Farã cookie-uri, acesta personalizare nu poate fi posibilã. Vã rugãm sã vizitati pagina Politica de utilizare Cookie-uri pentru mai multe informații și personalizare a acestora.